Selecţii din jurnalul Ioan Roşca

8 ianuarie – 13 iunie 1991

 

 

8 ianuarie 1991

Motive ale dorinţei de plecare

[probabil după audierea casetei cu înregistrarea dialogului dintre reprezentanţei Alianţei civice şi Ion Iliescu]

 

1. Securitatea-instituţie criminală, responsabilă cu distrugerea ţării (transformarea ei într-un lagăr). Reprezintă şi azi pericolul nr. 1 (inerţie, interese, apărare de pedeapsă). Este investită de autorităţi cu postura de apărătoare a ordinii publice, deci, cei ce luptă împotriva ei devin anarhişti.

2. Guvernanţii acceptă această situaţie precum şi alte mecanisme profund retrograde şi contrarevoluţionare – restauraţia lagărului şi infecţiei.

3. Minciuna substituirii „revoluţiei” şi în general discrepanţa dintre declaraţii şi fapte.

4. Nedeclararea procesului comunismului care împiedică resurecţia morală, anihilează credibilitatea, expune societatea la pericolul infractorilor nedeconspiraţi şi pune baze putrede noii construcţii.

5. Transformarea foştilor şefi în patroni, acţionari, etc. schimbarea recuzitei ideologice cu păstrarea raportului de forţe şi interese.

6. Trădarea idealurilor pentru care au murit cei ce, depăşindu-şi frica, ne-au redat condiţia umană. Datoria faţă de ei.

7. Imposibilitatea obiectivă (practică) a organizării unei opoziţii eficiente. Lipsă de bani, mijloace, timp, cadru…). Pseudo-opoziţia – o mascaradă ce avantajează mai mult puterea (o legitimează).

8. Lipsa disponibilităţii pentru profesia de revoluţionar (eternizarea luptei cu răul pe un termen foarte lung. Am fost dispus pentru revoluţie, nu pentru perestroika.)

9. Strategia  defensivă a rezistenţei, reacţie total eronată şi degradantă la sesizarea dezechilibrului de forţe. Incapacitatea de a se găsi o cale de mijloc între confruntarea violentă disproporţionată şi cedarea la ameninţare prin afirmarea răspicată şi explicită a adevărului; semi-opoziţia îi plasează pe intransigenţi în postura incomodă de „extremişti”, marginalizîndu-i şi expunîndu-i la loviturile puterii.

10. Acceptarea tacită a unor neadevăruri „convenabile” opoziţiei sau tăcerea care înconjoară adevărurile incomode , compromit valoarea activităţii de rezistenţă. Nu este posibilă o strategie a setei de adevăr.

11. Formarea insidioasă a unei „burghezii opozante” sau „opozantură” pe baza unor „criterii” secrete şi dubioase din care cel cu adevărat activ pare a fi cel a primului venit. Cultivarea miturilor care mistifică realitatea unor persoane, o altă variantă de idolatrie şi servilism în lipsă de personalitate. Autoaleşii nu permit schimbarea echipei de la vîrf în baza unui mecanism de selecţie a valorilor. Mai rău, pentru a nu-şi periclita poziţiile, ei blochează apelurile pentru întărirea rîndurilor cu elemente noi, evitînd să-şi facă publică slăbiciunea. Suntem condamnaţi să suportăm şirul de gafe a liderilor pe viaţă în speranţa că pînă la urmă o vor nimeri. Cei care demonstrează mai multă clarviziune în momente cheie, nu sunt selectaţi , ci îndepărtaţi. Explicaţiile acestei atitudini iresponsabile merg de la incapacitate/inconştienţă, la impostură şi ascunsa fugă după interese.

12. Imposibilitatea afirmării unor opinii critice (nu sunt publicate) privind activitatea opozanţilor tabu în numele interdicţiei de  a „lovi” în rezistenţa şi aşa slabă. O subtilă dar neiertătoare cenzură operează în acest sens, relativizînd atuul sincerităţii.

13. Coma poetică (simbolică) în care s-a prăbuşit rezistenţa datorită:

- indolenţei intelectualilor tehnici, cu gîndire pragmatică, care nu s-au implicat

- limitărilor gîndirii intelectualilor umanişti, care s-au aruncat într-un război pe care îl tratează ca pe un experiment existenţial, manifestînd penibile satisfacţii interioare în faţa unor „realizări” vădit sterile. Trăind miracolul trecerii de la frică , la cuvîntul liber, ei nu mai sunt capabili să treacă la acţiuni eficace. Au imprimat opoziţiei o direcţie teoretică, anemică, simbolică, emoţională.

14. Egoismul generalizat. Fiecare încearcă să-şi răzbune frustrările, înfrumuseţîndu-şi propria existenţă.

15. Uzura conceptului de sacrificiu (generaţie de sacrificiu, deziderate majore, datorie patriotică) datorită  eternizării sale face mai puţin disponibil individul pentru renunţări a căror utilitate nu e evidentă.

16. Setea de o viaţă conformă cu posibilităţile de creaţie, muncă, simţire a celui care  nu vrea să trăiască conform „ rezultantei statistice a emancipării populaţiei” , aşteptînd rezultatul unor decenii de renaştere, ci se simte atras (conştient şi presat de scurtimea existenţei) să încerce o viaţă la înălţimea propriilor aptitudini. Refuzul democraţiei existenţiale.

17. Dezgustul faţă de cangrena în care a fost adus organismul colectiv. Dorinţa de a evita cancerul nu prin implicarea în efortul general de vindecare (îndoielnic) ci prin evadarea din contextul viciat.

18. Degradarea concetăţenilor, victime ale unui proces neiertător de intoxicare a creat o stare de tensiune între cel rămas normal (care apare ca lunatic) şi ceilalţi. Încercările de dezintoxicare a semenilor sunt privite (firesc!) cu neîncredere, intoleranţă şi ură! A le continua în acest climat (în numele Binelui impus prin persuasiune) este nu numai obositor, demoralizant ci chiar dubios (ca orice mesianism). Pare mai corect să laşi oamenii în pacea lor şi să cauţi un anturaj în care ceea ce eşti să stîrnească simpatie (prin rezonanţă) – nu ură.

19. Pericolul loviturilor date de mercenarii terorii, colaboratorii lor sau victimele lor îndobitocite, în stare de hipnoză ( problema listei informatorilor securităţii).

20. Lipsa oricărei garanţii că lagărul, rămas funcţional (prin păstrarea în bune condiţii a gardienilor) nu-şi va relua la un moment dat activitatea contrarevoluţionară plenar, fără scrupulele la care a fost silită în faza de refacere a mecanismului puterii.

21. Posibilitatea unei contradicţii (care a şi demarat) între cei dispuşi să funcţioneze docil cu condiţia unor îmbunătăţiri materiale ( practic indiferenţi la problematica libertăţii şi adevărului – de care nu au nevoie). Minoritatea care pretinde libertăţi şi demnitate respectată, nesatisfăcută de un contract material, conştientă de pericolul pe care îl reprezintă menţinerea lupilor la conducerea şi paza stînei, indiferent de armistiţiile şi amabilităţile de conjunctură este paralizată de acest contract. În faţa posibilităţii unui lagăr cu prizonieri bine întreţinuţi acceptat de majoritate, nu rămîne decît evadarea. Minoritatea nu poate fi obligată să se supună majorităţii în contra credinţelor ei fundamentale dacă respectă majoritatea dar doreşte să părăsească „asociaţia”.

22. Dorinţa unui creator, dornic să-şi valorifice ideile, materializîndu-le în realizări utile semenilor lui, de a găsi contextul cel mai favorabil pentru acesta. Atunci cînd capeţi certitudinea că oferta ta nu e oportună într-o anumită societate (aici de exemplu) dar ar putea interesa o alta aflată în alt stadiu, te simţi obligat la un gest care să-ţi ofere posibilitatea randamentului.

23. Sentimentul că rămînînd aş confirma pretenţia că nu sunt într-o celulă ci într-o democraţie. În mod logic, dacă o celulă are uşa deschisă şi nu o părăseşti, admiţi că eşti liber în ea. Astfel, ipocrizia guvernelor lumii, care din nou manifestă cinic sprijinul faţă de menţinerea noastră în rezervaţie în orice condiţii, ar fi menajată!

24. Refuzul colaboraţionismului. Meseria mea (productivă) m-ar obliga să întăresc poziţia economică a unui stat totalitar.

25. Imoralitatea strategiei de aşteptare a nemulţumirilor populaţiei, a închegării alianţei egoismului nesatisfăcut. Lipsa de perspectivă a acestui drum.

26. Tendinţa de a fi satisfăcut ca pion de manevră în jocul unor „maeştri” neconvingători şi nevalidaţi ca atare. Farsa împărţirii în „personalităţi” şi „persoane” în urma unor „valori” afirmate în epoca antiselecţiei.

27. Lipsa unei coerenţe oferită de polarizarea unui crez, a unui program de emancipare existenţială colectivă, convingător.

28. Prăpastia dintre generaţii; ipocrizia sprijinului matur şi cinismul tineresc.

29. Lipsă de disponibilitate şi atracţie faţă de postura apostolică.

30.  Dorul de libertate.

Pledoarie a apărării într-un proces de viol

Notă: un viol distruge. Noi am fost violaţi. Simţim acum acea ruşine, scîrbă, neputinţă şi revoltă.

Încep prin a protesta pentru tonul inacceptabil pe care l-a utilizat acuzarea. Ura care răzbate din fiecare cuvînt, dorinţa de răzbunare care cere declanşarea unei adevătratevînătoare de vrăjitoare” sunt intolerabile în sala unui tribunal civilizat.

Violenţelor şi cruzimilor clientului meu, pe care le recunoaşte cu multă sinceritate şi regret, domnul acuzator le răspunde cu aceeaşi violenţă, instigînd instanţa la cruzime şi intoleranţă.

Victima însăşi în loc să manifeste acea capacitate de iertare care face fala unui bun creştin, se lansează în această vendetă care nu mai poate schimba nimic din drama consumată, dar prelungeşte iritarea şi menţine rana deschisă.

Noi propunem o soluţie cu totul diferită decît continuarea şirului de violenţe: reconcilierea între victimă şi acuzat! Numai astfel acesta va putea dovedi cît de sinceră este părerea sa de rău pentru accidentul consumat, cît de mult ar dori reparaţia. Nu putem fi siguri de reeducarea clientului meu, nu-i putem oferi şansa reabilitării decît într-un singur mod: lăsîndu-l în libertate în aceeaşi funcţie de cabanier pe care a ocupat-o pînă acum! Numai astfel va putea dovedi că nu mai vrea să profite de singurătatea vreunei turiste, că este un element recuperat al societăţii.

Sunt convins că acum, după demiterea directorului ocolului silvic, atmosfera de lucru din această întreprindere se va însănătoşi şi cabanierul nostru nu va mai fi obligat să recurgă la astfel de expediente pentru a-şi satisface necesităţile.

Există de asemenea propunerea numirii sale în postul de director, ceea ce l-ar plasa evident într-o poziţie care reduce simţitor pericolul recidivei. De asemenea, ca o terapie de şoc, îl putem obliga la postura de administrator al mînăstirii de maici, ceea ce i-ar biciui instinctele, îmblînzindu-le.

Faţă de toate acestea, denotînd o înţelegere imatură a mecanismelor recuperării delicvenţilor irecuperabili, acuzarea vine cu propuneri vădit destabilizatoare care ar accentua tensiunea, fiind cunoscută promiscuitatea sexuală din locurile de detenţie! Cu ce drept veţi răpi dreptul la penitenţă a acestui om? Nu credeţi că excesele sale au motivaţii mai profunde socio-morale, sunt rezultatul crizei generale de valori, de care suntem cu toţi responsabili?

Toţi am fost vinovaţi! Dar şansele au diferit. Unii au avut neveste şi şi-au satisfăcut aceleaşi porniri fără riscul de a fi judecaţi! Vreţi să transformaţi acest cabanier într-un acar păun?! V-aţi gîndit însă ce s-ar fi întîmplat dacă reclamanta nu s-ar fi încăpăţînat să refuze propunerile iniţial curtenitoare care i s-u făcut? Fără încăpăţînarea ei drama nu ar fi avut loc, iar acest om ar fi azi liber! Cine este oare victima în acest caz! Audierea martorilor apărării v-a arătat că acele turiste care nu au avut o atitudine iritantă de respingere au fost tratate cu adevărată tandreţe! De ce acestea nu s-au găsit să-l reclame? Pentru că întotdeauna dialogul şi înţelegerea, compromisul realizat în confruntarea dialectică de interese între oameni a produs linişte şi pace.

Violenţa acuzatului este efectul instigării la violenţa a celei care prin toate actele ei i-a produs acestuia starea de tensiune. Trebuie să ţineţi cont şi de oboseala pe care acesta o acumulase în eforturile deosebite pe care le depusese în îndeplinirea sarcinilor de plan.

Puneţi-vă puţin în poziţia acestui om simplu, unul dintre necunoscuţii care prin munca lor ţin pe umeri societate: după o zi de muncă istovitoare apare această clientă instigatoare, în mod manifest neproductivă, lăfăindu-se în luxul de a călători nesupravegheată, dormind în camera ei atunci cînd alţii muncesc din greu!

Sfidarea clasei parazite răscoleşte sîngele! În „Răscoala” Rebreanu descrie cu măiestrie cazul unui viol analog, cu profunde motivaţii sociale.

Solicităm, aşadar, pentru clientul meu, suspendarea executării pedepsei cu privare de libertate şi executarea la locul său de muncă. În schimb, partenera sa, un adevărat pericol pentru ordinea publică (priviţi-o şi acum cît de aranjată, cît de şic se prezintă), trebuie izolată pentru a se evita riscul de recidivă. Ar putea fi repartizată ca menajeră la cabană făcîndu-se astfel proba unei reveniri la armonie şi normalitate.

În final amintesc domnilor juraţi că şi ei au neveste iar acuzatul face parte din banda violatorilor profesionişti care va răzbuna principial dar ferm orice eroare judiciară.

 

 

Rezumat: nemaiputînd suporta foamea şi bătăile stăpînului , porcii din gospodăria X s-au revoltat răsturnînd cocina şi rănind cîţiva porcari. În urma tratativelor care au urmat bătăliei şi înmormîntării fastuoase a celor cîţiva porci căzuţi, s-a ajuns la o înţelegere, regimul porcilor fiind îmbunătăţit. Liniştea a întîrziat însă să se instaleze datorită cîtorva godaci recalcitranţi care în bătălie au regăsit gustul mistreţilor. Enervată de gîlceava şi instabilitatea producă de golanii resălbăticiţi, marea majoritate porcină, în colaborare cu porcarii [..]

 

[februarie]

[Planuri de organizare a Alianţei civice]

Sinteză: situaţia la 22 decembrie 89; sinteza primului an; structură organizare; scopuri , strategii; acţiuni concrete; probleme speciale

Ce ar putea face: 1. informare/ educare / emanciparea cetăţeanului   2. apărarea colectivă contra abuzurilor puterii   3. impulsionarea renaşterii societăţii

Acţiuni imediate: 1.distribuirea informaţiei (presă, conferinţe, etc.)   2. producerea de informaţii   3. colectarea de informaţii   4. bibliotecă/sală de lectură   5. club   6. librărie  7. publicaţie proprie   8. universitate  9. centru de colectare /sesizări   10. comisii de sondaj şi anchetă socială   11. comisie de corelare cu partidele

Plan de acţiune imediată: 1. clarificarea înscrierilor  2. activităţi administrative

Formular tip: subsemnatul [] declar că nu am fost activist plătit al PCR şi nu am fost şi nu sunt în nici un fel de legături cu Securitatea sau SRI []

 

[martie]

[Pregătirea Conferinţei Alianţei civice]

Ordinea de zi: 1. statutul AC   2. cuvîntul delegatului de la Bucureşti   3. prezentarea activităţii din primul an   4. concluzii, observaţii, perspective  5. lista membrilor si discutarea contestaţiilor  6. explicarea activităţilor din programul de start   7. alte probleme curente   8. programul curent de activităţi   9. atribuţiile administratorului 

Următoarea şedinţă în plen, 6 aprilie – comitetul de organizare

Organizarea cursurilor la sediul AC: informatică, matematică, limbi străine.

Atribuţiile membrilor şi comitetului de organizare

 

[30 martie]

Notă

1

 „Comuniştii-n libertate,

Nu-ncetează-a da din coate

Se cocoaţă în palate

Şi te-njunghie prin spate”

 

2

Nu ştie cum se va termina războiul cu EI, dar această bătălie am pierdut-o! În acest an şi-au realizat toate obiectivele:

- au scăpat de conducerea abuzivă şi absurdă a lui Ceauşescu, sinucigaşă pentru sistem

- au depăşit momentul de descărcare  a mîniei populare

- au reuşit să devieze ura acumulată către duşmanii lor, în orice caz să o dezorienteze, depărtînd-o de la focalizarea ei către vinovaţi

- au conservat aparatul represiv, camuflîndu-l şi recucerindu-i legitimitatea

- au păstrat în mîna lor poziţiile cheie de decizie, peste tot

- au compromis modelele occidentale de organizare politică, economică, socială

- au evitat apariţia elementelor celor mai independente – ca diaspora şi chiar au reuşit să determine plecarea unui mare număr de opozanţi potenţiali

- au intrat net avantajaţi în competiţia noii organizări; prin relaţiile şi banii lor au avut prioritate la „licitaţiile” de pămînt, întreprinderi, bunuri, societăţi, etc. Astfel se pot bucura mai deplin de avuţiile şi poziţiile cîştigate în solda comunistă fără restricţiile inerente sistemului comunist represiv în care s-au impus prin abuz, jaf şi crimă

- au determinat „guvernele” ţărilor străine să le recunoască legitimitatea, asigurîndu-le continuitatea ca mandataţi ai naţiunii, în plus cu acea alură de spoială democratică cerută de moda politică a timpului

- au refăcut faţada terorii dedublate, echilibrul între insolenţa dictaturii şi făţărnicia declaraţiilor de complezenţă

- au menţinut sărăcia generală care le permite controlul conştiinţei majorităţii

- au anulat pericolele reprezentate de libertatea de expresie

 

3.

Într-o societate care conservă libertatea individuală în  limite acceptabile (evitînd liberul arbitru al individualismului feroce – criminalitate, etc – şi tirania constrîngerii conştiinţei )  fiecare poate gîndi ( şi eventual spune) ce vrea. Desigur oricine are propria sa concepţie privind modul cum ar trebui să evolueze societatea dar această evoluţie va fi rezultatul mediat al confruntării diverselor opinii şi mai ales al forţelor care intră în joc. Într-o atare situaţie, influenţa individului este redusă (în medie, proporţională cu cîtimea pe care el o reprezintă din societate). E o libertate de a crede, de a susţine şi a încerca dar nu şi de a reuşi sau a impune. Aceasta este limita (naturală!) a libertăţii fiecăruia. În genere, puţini….mai ales pentru cel care doreşte fierbinte să-şi vadă idealul realizat. Neputinţa acestei situaţii ţine de condiţia dublă de individ şi membru al unei colectivităţi şi este o tragedie existenţială obiectivă.

În aceste societăţi, mulţi vizionari, visători, ambiţioşi, acuză slăbiciunea posibilităţilor lor de a influenţa întregul simţindu-se într-un fel neliberi (întregul social te determină foarte puternic pe cînd tu îl determini foarte puţin!).

Doar prin asocieri cu alţii purtaţi de aceleaşi idealuri, procentul de existenţă şi drept de influenţă a fiinţei colective creşte. Libertatea este efectivă doar în asociaţii cu alţii. Întreaga această problematică este schimbată într-un lagăr totalitar, în care lipsirea de libertate e artificială, nenaturală şi tocmai asta face ca omul să se simte altfel oprimat.

Aici nu ai voie nici să spui, nici să încerci, nu numai că nu poţi să schimbi decît dacă te încadrezi în făgaşul care ţi se repartizează. Revolta care apare e mai acută faţă de cea a existenţială (în raportul întreg-parte). Sentimentul de neputinţă e înlocuit cu unul de nedreptate. Pentru că de la: „nu pot datorită condiţiei mele şi a firii lucrurilor” la :”nu pot datorită unei restricţii relative, subiective,  în principiu desfiinţabile” – e o mare distanţă.

De aceea criza de libertate a victimei totalitarismului este mai violentă, mai explozivă. Una e să nu poţi tu influenţa lumea în care eşti şi care te determină şi alta ca, pur şi simplu, lumea exterioară să-ţi îngheţe toate mobilităţile, practic anulîndu-ţi individualitatea.

Odată eliberat din coşmarul totalitarismului, regăsind gustul libertăţii de a gîndi, spune şi încerca, individul va putea avea calmul (ieşit din stresul condiţionării totalitare) să-şi analizeze condiţia de unul între ceilalţi, resimţind noile margini ale libertăţii sale individuale.

Este foarte probabil ca setea de libertate pe care a produs-o exagerata restricţie la care a fost supus, să provoace o mai puternică confruntare cu condiţia socială decît a celui trăit într-o democraţie. Un fel de inerţie a ascensiunii spre libertate va face ca eliberatul să se lovească mai puternic de noul zid care-i încercuieşte libertatea, faţă de cel care se resemnase în a se şti înăuntrul său.

Să luăm ca exemplu categoria celor care ar dori să distrugem organizarea comunistă. Ea se confruntă cu cea interesată în salvarea privilegiilor sau cu cea a victimelor devenite dependente.

Avem libertatea de a critica comuniştii dar nu şi pe aceea de a-i da jos. Grupul nostru este poate minoritar, aşadar dreptul de a ne impune viziunea, de a organiza societatea conform vederilor noastre, depăşeşte graniţa naturală a libertăţii!

Aşadar, suntem liberi! Restricţia pe care o resimţim e de altă natură, de una generală şi ţine obiectiv de raportul individ –societate.

O astfel de analiză presupune desigur condiţii de joc corecte, ceea ce nu e cazul la noi, unde organizaţia puterii îşi continuă procesele prin care impun regulile jocului (aşadar, nu e un joc corect, e o nouă „competiţie” într-o structură cristalizată spre tiranie!).

Dar, dincolo de aspectul moral (incorectitudine, abuz) se poate pune problema confruntării de contrarii în care singurul lucru care contează e succesul. Egalitarismul (demo-craţia) ar cere ca decizia să ţină de raportul numeric al forţelor în joc. Nu-l putem accepta (o tiranie a majorităţii!) . Avem tendinţa de a introduce factorul valorii (calităţii), preponderenţa elitei.

În practică prevalează forţa, organizările criminale, dure, etc. dovedindu-şi eficacitatea.

Aşadar, cum trebuie să se ia decizia colectivă pentru a se respecta acceptabil libertatea individuală? Există un evident dezacord între criteriul democratic, cel valoric şi cel al eficacităţii practice care ridică problema optimului…??

Descoperim oricum că singură, necorelată cu o anumită strategie de promovare şi validare a valorii, a unei metodologii decizionale cu pondere valorică (binele ar fi de exemplu un criteriu universal), democraţia nu poate produce libertate acceptabilă/optimă – şi nu numai, ceea ce ar fi firesc, libertate absolută.

Democraţie plus strategie valorică ierarhizantă à libertate acceptabilă.

Dar în comunism, nu eram liberi să facem ce vrem? Ba da, consecinţele însă… prea relaxăm întrebarea despre libertate. Ce este ea? Ce distinge dictatura de democraţie: o deosebire de esenţă, sau una de cantitate – numărul diferit de libertăţi ce nu se soldează cu pedepse.

Societatea îşi stabileşte un cod (legi) de libertăţi admise. Codul interzice anumite acţiuni ale unui individ asupra celorlalţi. El nu trebuie însă să condiţioneze libertăţile absolute ale individului care nu vin în conflict cu ale celorlalţi. În tiranie acest prag e depăşit. Ţi se impune o lungime de păr, deşi nu ar deranja pe nimeni, doar ca ritual de supunere, ca sfidare care să-ţi sublinieze nelibertatea. Această umilinţă, acest cinism gratuit este apanajul tiraniei.

Supus unui ritual batjocoritor al lipsei de libertate. Gratuitate şi exces ce definesc tirania. Oare însă cu totul gratuit au procedat astfel strategii totalitarismului? Nu, exista un vizionarism, acţiunea lor vădea perspectivă: umilinţa este o educaţie a supunerii, un antrenament, o pregătire pentru viitoarele conflicte de demnitate, o pregătire meticuloasă a rezolvării lor în sensul renunţării la libertatea individuală.

În ultimă instanţă clica A (stăpînii) acţiona în perspectivă în cadrul luptei cu tagma B (supuşii) în cadrul clasicului conflict de interese. În materie de putere, futurologia produce dictatură. Sub semnul Răului, meticulozitatea înseamnă organizarea dominaţiei – prin teroare.

Se pare că din acest unghi, problematica libertăţii individuale nu este cu totul alta: ea rămîne conflictul dintre individ ca parte şi întregul societăţii sale. Modul de structurare însă al acestei societăţi face ca poziţia individului să fie modulată, variabilă.

 

3 aprilie

Notă

La Eforie Sud, licitaţia hotelurilor merge…. bine. Două întrebări zguduitoare: 1. cine vinde???

2. cine cumpără???

Sunt atît de groteşti mirările pe care le cască, încît au reuşit să mă facă să rîd. Evident că securicomuniştii îşi împart, prin cumpărare, avuţia naţiunii. Ei ne propun: retur la socialism (aripa nostalgică) sau capitalismul LOR (aripa tînără).

Este îngrozitor! Nici-o alegere. Nici să o iei spre stînga (te aşteaptă mirosul greu al ideologiei lor ce stîrneşte amintiri insuportabile) nici spre dreapta (te aşteaptă batjocura plasării lor în fruntea pionerilor capitalismului).

Mi-e atît de rău încît ameţesc pe stradă, adorm în picioare, nu mai pot face nimic. M-am surpat tot. Ar mai rămîne fuga afară…. dar..

Parcă pentru a nu lăsa nici-o gură de aer, mai clar ca niciodată porcăria de afară îşi relevă faţa adevărată.

Americanii au cerut curzilor să se revolte contra lui Sadam şi acum îi lasă singuri să fie măcelăriţi oribil. Toate teoriile privind democraţia şi libertatea individului şi popoarelor sunt aruncate la gunoi, acum cînd au interesul de a-l susţine pe Sadam! (echilibrul geostrategic al zonei, teama de o revoluţie necontrolabilă, etc.).

O întrebare netă: îşi păstrează americanii echilibrul economic dacă stopează traficul cu arme care înarmează  puternicii pentru zdrobirea celor slabi? Dacă da,  (nu cred) atunci cinismul lor e monumental şi le anulează valoarea experienţei. Dacă nu, înseamnă că întregul eşafodaj teoretic ce susţine valoarea modului lor de organizare, succesul inteligenţei, etc, escamotează o farsă monumentală, un rapt de proporţii inimaginabile.

În acest caz, exportul acestui mod de „progres” e o farsă, o capcană pe care nu se întrevede cum am putea să o evităm.

Dacă i-aş spune cuiva că militez pentru o economie agricolă, cu cîteva domenii dezvoltate, cu cumpărarea tehnicii din exterior, mi-ar rîde în nas. Şi totuşi, cînd materia primă se termină (hrană, energie) statul super dezvoltat tehnic, care trăieşte consumînd-o alert, se va prăbuşi (dacă nu trece la forţă!!!). Înaintea celui bogat în hrană şi lipsit de tehnică. Gînduri reacţionare, nu-i aşa? Dar totuşi care e criteriul după care socotim valabilitatea strategiei unei societăţi: supravieţuire, confort, emancipare, etc. Fără o ascensiune spirituală , combinaţia supravieţuire plus confort este săracă. Aşadar, S (supravieţuire) – scop la noi; S plus C (plus confort) – scop în vest; S plus C plus E (emancipare) – normal şi frumos . O revoluţie ce se va produce oare vreodată? Murdăria tot mai mare nu promite nimic!!!

Mi-e tare, tare, silă! N-aş mai vrea decît să fiu lăsat în pace, muncind rezonabil. Să pot citi, gîndi, simţi, etc. A mă şi implica pare a nu avea nici-un rost. În fotografia surprinsă pe 16 decembrie se vede prăbuşirea mea foarte bine (scîrbă, tristeţe, încăpăţinare, teamă). Va trebui totuşi să particip şi la mitingul de pe 12 aprilie, în conta a ceea ce simt, nu numai din datorie ci şi din orgoliu.

 

7 aprilie

[Paşti]

Notă

1. O strategie a demnităţii

Postura noastră de convertitori disperaţi ai populaţiei ( apostoli ai unei idei care dacă s-ar impune ar da lumii o faţă mai acceptabilă, după gustul nostru) , este tot mai artificială, îndoielnică, umilitoare şi ineficace, adevărată criză de masochism.

Senzaţia de amară înfrîngere pe care o acuzăm violent, vine din ambalarea noastră pentru cauza generală a umanului românesc şi nu  din pierderile suferite de noi ca indivizi. Aburcîndu-ne să ne convingem tovarăşii (ironie neîntîmplătoare, aluzie la postura noastră de misionari) să-şi schimbe natura suficient de repede pentru a lovi împreună geniul răului care i-a distrus şi care ne ameninţă, n-am reuşit decît să mai pierdem noi ceva teren, şubrezind soliditatea eşafodajului principiilor noastre.

Logic, de altfel – năzuind către valori şi trăiri colective, bagi în „masa comună” ceva  din proprietăţile personalităţii. Cotizezi, iar eşecul îţi aduce o pierdere netă.

Prea mici pentru un război aşa de mare, ne-am aruncat într-o luptă ce riscă să ne piardă şi o dată cu noi să micşoreze şansele de îndreptare a societăţii în direcţia pe care o visăm.

Această strategie a cuceririi pare chiar ridicolă după ce a relevat experienţa acestui an. E poate mai util (nu numai mai cuminte) să schimbăm tactica, apărîndu-ne identitatea.

Să oprim risipa topirii către ceilalţi conservîndu-ne identitatea. Aceasta nu înseamnă revenirea la atitudinea de demult (resemnare) ci este o a treia cale : libertatea de a fi tu însuţi exprimîndu-te liber şi atrăgînd şi pe alţii dacă se simt  atraşi de concepţiile tale.

Asociaţia Dialog ar trebui să renunţe la orice ambiţie de convertire exterioară şi să regrupeze pe cei ce se simt în acelaşi fel, în cîteva puncte cheie,  şi vor să se sprijine reciproc în a-şi conserva identitatea, exprimîndu-se şi spre exterior astfel încît să poată atrage noi membri sau să-i influenţeze.

Este în fond dubios cineva care susţine a-ţi vrea binele cu orice preţ. Pare mai natural ca cei interesaţi să se apropie de o ofertă dezinteresată.

Asociaţia Dialog – un club în care se trăieşte experienţa co-existenţei prietenoase. Un focar de idei şi propuneri la dispoziţia celorlalţi! Un cod în cîteva puncte ar fi condiţia apartenenţei.

 

2. Antiprogram politic. Idee

„Considerăm nedemn a atrage voturile unora pe care eventuala noastră alegere i-ar dezavantaja. De aceea ne simţim datori să prevenim ca să nu ne voteze următoarele categorii de cetăţeni:

- foştii securişti şi urmaşii lor (avem de gînd să punem în discuţie legitimitatea întregii lor activităţi, culpabilizînd-o, cu consecinţele de rigoare

- activiştii de partid (…)

- hoţii noi şi vechi (vrem să formăm comisii care…)”

Etc….

 

3. (vezi şi nr. 1)

A se da un anunţ în ziarul local precizînd motivul pentru care, deşi pe 12 aprilie e convocat mitingul AC în ţară, AC Neamţ nu vrea să iasă (o acuzaţie frontală adusă pasivităţii, laşităţii, intoleranţei şi prostiei concetăţenilor noştri)

 

4. De explicat la şedinţa AC de joi motivul pentru care trebuie să mă retrag: pierderea credinţei în rostul şi valoarea a ceea ce facem, oboseala, rezistenţa epuizată, plecarea

5. În confruntarea ideologică dintre masă şi valori au dat cîştig de cauză în bloc masei şi individual valorilor… Logic, nu?! (masa imposibil de satisfăcut la nivelul individului, iar valoarea într-o societate putredă ca aceasta…). Intelectualii îi cumperi la bucată iar masa en-gross.

6. Tirania diversiunii considerării regimului ca „comunist” ne-a costat şi ne costă incalculabil. A fost dirijat focul într-o direcţie falsă şi sterilă: „Jos comunismul!”. În realitate e clasica problemă a unei pături dominatoare care se converteşte azi cu uşurinţă la capitalism. Semănăm mult cu indienii din America: albii (comuniştii) au venit, au distrus tot, ne-a ucis căpeteniile, le-au luat locul şi acum… vor să se gospodărească în pace! Din păcate suntem prea conştienţi şi rafinaţi pentru a nu suporta cu enormă greutate această pagină de istorie.

Chestia cu „comunismul” ne încurcă de tot: nu putem lovi din stînga un duşman care se declară la stînga noastră! Deşi ieftin, trucul prinde! De la teoria egalitaristă  la practica discriminatorie suntem întreţinuţi în confuzie.

Refuzăm egalizarea – atunci să susţinem ierarhizarea ce ia naştere , ni se spune. Silogisme ieftine pentru oameni ieftini. Se trece sub tăcere criteriul acestei ierarhizări, cel care ordonează ierarhia. „Tehnicienii” actuali declară irelevant acest aspect:”vă vom înlocui o structură egalitară cu una ierarhizată” , ne promit ei cu zîmbet de falsă nevinovăţie.

Un fals de proporţii. În primul rînd pentru că nu e adevărat că venim dinspre egalitarism. Exista o putredă ierarhie, unii erau mai Tovarăşii decât tovarăşii lor.

Criteriul practic pe care se face „tranziţia” este că Tovarăşii devin Domni iar tovarăşii devin pauperi (cu excepţia unora care se arată suficient de utili noului regim pentru a promova în grupa mare – noii parveniţi).

Că noua nomenclatură este exact cea veche sau e înnoită, contează prea puţin. Esenţial este criteriul de selecţie şi ridicare: neruşinarea, lipsa de scrupule, abuzul, furtul, înşelătoria, trădarea, şiretenia.

Iată ce putrefacţie ascunde candoarea „privatizării” pe care tehnicienii tranziţiei o contrapun tachinăriilor opoziţiei. O opoziţie care s-a blocat în desluşirea unui silogism: „ dacă nu comunism, atunci ierarhie”, văzînd orice contestare a apariţiei noului relief social, ca pe o nostalgie egalitară sau ca pe o ranchiună. „Nu contează cine sunt bogaţii. Esenţial pentru bunul mers al societăţii este ca ei să existe” (variantă neaoşă de doctrină liberală!).

Iar dorinţa ca să pornim de la anumite valori recunoscute şi acceptate astfel încît să selectăm în funcţie de ele anumite calităţi (altele decît tupeul hoţului, sîngele rece, cinismul, etc.) ,  ne apare , nu ca un program politic (ar fi prea original) ci ca o elucubraţie poetică.

Se mai poate replica faptul că există un criteriu natural, intrinsec, care produce ierarhiile: selecţia naturală, succesul. Cei ce se impun, sunt mai buni! Un dicton foarte familiar omului „modern” din ţările civilizate. Experimentul nostru anulează acestei concepţii orice legitimitate (logică) şi readuce aminte rafinaţilor teoreticieni ai faptului împlinit, pagini similare din istoria lor, scrise într-o gamă la fel de falsă!

Probabil că cei de afară presimt cutremurul conceptual pe care l-ar putea produce criza din Est în armonia din Vest, dacă i-ar fi percepută esenţa. De aceea sunt atît de reticenţi cu noi, atît de greoi în a ne înţelege năzuinţele.

Situaţia noastră repune în cauză legitimitatea însăşi a unei ierarhii stabilite prin forţă. Cel mai puternic nu e în mod necesar cel mai bine venit în palatul Puterii!

Şi-n orice caz, dacă tot suntem angrenaţi într-o competiţie necruţătoare, nu ar fi bine să o ştim cu toţii?! Basmele privind Binele ce-mping la apostolat, scot din cursă pe unii dintre noi, poate foarte tari, poate cei mai tari. Poate Hercule culege floricele (convertit la iubire şi simbolism) în timp ce atleţi de mîna a doua cîştigă cursa în care au scăpat de concurenţă!

Societatea „perfectă” nu are poate nici sens. dar cea „corectă” este intuibilă. De asemenea intuim ce însemnă dreptate: să lupţi cu aceleaşi arme (fabulă – 10 pîini; doi pretendenţi; un om e de patru ori mai puternic; împărţirea dreaptă – a foamei: 5 plus 5; împărţirea dreaptă – a forţei – 8 plus doi; împărţirea reală: 10 plus 0 – celui mai slab i se smulge tot).

În natură doi indivizi pot diferi ca forţă. La o împărţire trebuie ca societatea să aibă codul şi mijloacele de verificare / respectare a împărţirii „drepte”.

Este drept ca fiul celui care a furat abuzînd de funcţia sa în sistem, plătită cu terorizarea altuia, să aibă mai mult decît fiul acestuia din urmă? Dacă nu, de ce nu. În numele cărei alte dreptăţi decît a faptului împlinit?

De revenit asupra  morfologiei dreptăţii.

Ce vor face poeţii în faţa misticii succesului ce va zdrobi un întreg eşafodaj de credinţe – visuri,, speranţe făcute din pînză de păianjen?

Dar capitaliştii? Unde îşi vor ascunde privirile pentru a nu vedea spectacolul jenant al naşterii capitalismului, oglindă în timp ce risipeşte iluzia nobleţei („ierarhia e rezultatul valorii selectate” – sloganul siestelor liniştite). Egoismul cîştigă campania, codul e pentru proşti. Restul e desigur rafinamentul disimulării.

Într-o societate ierarhizată se nasc doi cetăţeni: unul în vîrf şi altul jos. Este drept? Este bine? Este evitabil? Iată întrebarea 0 a frămîntării sociale.

 

8 aprilie

 

Am început prin a mă vrea sincer şi corect şi am sfîrşit prin a deveni cu adevărat. Iată de ce tonul lui Cioran (Cartea amăgirilor) mi-e atît de familiar. Relevă stupefiante coincidenţe cu minele meu de la 25 de ani. Vizita lui Fernando sau…atingerea consecvenţei în sinceritate mi-au interzis exaltările şi emoţiile vibratile cu care Cioran îşi degustă surparea.

Voluptatea perceperii absurdului (vezi şi orgoliul – speranţă în varianta Camus) nu-mi mai e accesibilă (sau acceptabilă).

Nihilismul necăutat, natural paralizează complet, e incompatibil cu orice poză existenţială. Poate tocmai de aceea ar trebui respins…. Cum s-o mai fac însă acum?

 

9 aprilie

[Comunicat nepublicat]

1.Acum un an am atras atenţia asupra pericolului pe care-l reprezintă pentru destinul naţiunii păstrarea în poziţii de decizie a securiştilor şi comuniştilor. Ni s-a răspuns: „avem încredere în ei”. Mai mult, am fost huiduiţi. Nu ni s-a permis nici măcar să facem greva foamei.

2.A fost imposibil să trezim pietrenii din hipnoză şi delăsare. Toate încercările „opoziţiei” de a forma un curent de opinie revoluţionar au eşuat. Cele cîteva ieşiri publice s-au soldat cu atacurile haitelor de Tovarăşi bine instruiţi, sub privirile neputincioase ale Poli(mili)ţiei locale şi îngăduitoare ale populaţiei. Umilitoare busculadă prin care ni s-a interzis la 16 decembrie 1990 comemorarea revoluţiei a dovedit cît de puternică este reţeaua mafio–securi–comunistă în acest oraş.

3. Astăzi previziunile noastre sunt confirmate pe deplin: şefii au devenit patroni dar au rămas stăpîni, dovedind aceleaşi năravuri. Guvernul cere poporului să înţeleagă că nu se poate forma noua clasă înstărită fără sărăcirea masei celor exploataţi. Trebuie să ne strîngem cureaua toţi, pentru a acoperi marele fraude ale ciocoilor vechi şi noi (reconciliere, consens, etc.) şi pentru a le permite activiştilor şi securiştilor să pună bazele unor întreprinderi rentabile.

4. În acest moment ne aflăm într-o înfundătură deplină: dacă vrem capitalism, ni-l fac ei, ocupînd scaunele şi lăsîndu-ne locurile în picioare (primul venit!!); dacă vrem dreptate socială ne pun în faţă spectrul oribil al cimelor şi inechităţilor săvîrşite în „comunism”. La stînga sunt Ei, la dreapta sunt Ei, la centru sunt Ei… Iar noi ceilalţi…am fost scoşi pe tuşă.

5. De aceea, la chemarea AC de  organiza un miting de protest faţă de scumpirea preţurilor şi continuarea nedreptăţilor ne vedem în imposibilitate de a ieşi şi în Piatra Neamţ. Nu înţelegem de ce ar trebui să ne riscăm din nou pielea în confruntarea cu securiştii mascaţi în „oameni de bine” pentru cei care nu ne-au înţeles şi ne-au împins în această prăpastie cu atîta indolenţă.

6. Noi v-am prevenit/ Voi n-aţi binevoit/ Azi vă este greu/ Mîine vă va fi rău/ Dar ne-am săturat/ Să primim scuipat.

Lingeţi în continuare mîinile paznicilor voştri, pietreni, poate vă vor mări raţia. Aşteptaţi să vă elibereze altcineva, nu riscaţi nimic, cît timp mai puteţi fura sau ciupi un ban nemuncit, nu e cazul să tulburaţi apele! Somn uşor şi coşmar plăcut.

 

12 aprilie

Notă

Rebuturile umane produse de regim (marea majoritate) sunt într-o situaţie dificisilisimă: urăsc pe cei care i-au adus în această stare dar le e frică de cei ce aduc un nou puls , la care ei nu mai pot rezista. Ei depind de rămînerea la cîrmă a foştilor stăpîni pe care, altfel, îi urăsc!

Pentru „Caţavencu „ – platforma program a partidului nulităţilor.

[Ordinea de zi a şedinţei Alianţei civice]

 

13 aprilie

Notă

Spectacolul conchistei se repetă de 50 de ani pe acest pămînt blestemat la retardări în istorie.

Apusul îşi poate privi aici în oglindă trecutul… poate revedea coşmarul distrugerii unei societăţi de către grupul noilor veniţi, decişi să se insereze în inima ei, corupînd-o, învingînd-o!

Tragedia e că noi nu suntem incaşii evului mediu [cine ştie ce-o fi simţit şi ei]. Sensibilitatea omului modern, cultivat, este violentată insuportabil de trăirea acestei pagini de coşmar şi teroare, oricînd oribilă, dar în plus, acum, aici, pentru noi, de un anacronism exploziv.

De aceea greaţa şi angoasa nu ne sunt înţelese…! Javrele de afară… îşi vor plăti indolenţa…

 

17 aprilie

[Plan pentru şedinţa FDA Neamţ]

Probleme: 1. principiile generale   2. scopuri concrete    3. protocol – angajament  4. acţiuni   5. strategie/ tactică   6. lista comună

Probleme acute: - problema proprietăţii  - organizarea economiei   - socială   - problema omului   - organizarea politică   - problema justiţiei (dreptăţii)   - problema educaţiei, informării.

 

Comunicat FDA [Nepublicat]

Pornind de la principiile expuse în declaraţia de constituire a FDA Neamţ (Alianţa opoziţiei din Neamţ – 31 aug. 1990),

Salutînd tendinţa spre unitate şi fermitate dovedită de „Apelul către naţiune” lansat de FDA România la 14 aprilie 1991,

Alertaţi de gravitatea crizei economice – sociale -politice – morale, pe care o constatăm, ce pune în pericol viitorul ţării, FDA  Neamţ în şedinţa din…..a decis:

1. Renunţarea , pe o perioadă limitată (pînă la prăbuşirea ariergărzii neocomuniste) la distincţiile de doctrină şi strategie dintre formaţiunile ce compun FDA Neamţ, pe baza unei platforme comune, trecîndu-se la o acţiune unitară, simplificînd orientarea electoratului către o alternativă autentic reformatoare.

2. În acest sens, vom susţine o campanie electorală comună, pe o listă unică, pe o platformă unică, atît în viitoarele alegeri locale cît  şi în cele generale.

3. Scopul campaniei noastre este construirea alternativei de autentică valoare naţională, regruparea energiilor şi capacităţilor celor ce vor să se implice în acest proces.

Opunem stilului „pe pile, rudenii şi interese” folosit de putere în alegerea aparatului de conducere, aplicarea intransigentă a principiului valorii, selectarea celor mai bui, mai curaţi, mai energici, şi mai drepţi.

 De aceea facem apel tuturor celor interesaţi de a ne ajuta cu sugestii, de a participa la întrunirile în care vom pregăti alternativa. Pe lista noastră nu vor apare prietenii noştri, ci prietenii principiilor noastre, cei mai valoroşi, chiar dacă nu sunt membri ai FDA. Tragedia naţiunii nu permite politica mică, de interese de partid. Aşteptăm deci pe cei ce simt obligaţia şi chemarea de a-şi  asuma responsabilitatea unei renaşteri.

4. Pînă cînd vom reuşi să smulgem puterea din mîinile celor ce au  cucerit-o prin fraudă, posibilităţile noastre de intervenţie sunt foarte limitate.

Totuşi rugăm pe toţi cetăţenii ce au de făcut sugestii, sesizări, plîngeri, etc. să ni le comunice. Vom putea pe baza lor:

- face presiuni asupra conducerii actuale în apărarea celor interesaţi şi pentru colectarea unor deviaţii grave (dacă vor fi receptivi)

- să fim puşi la curent cu situaţia reală, avînd în mînă „harta anomaliilor” ce vor trebui reparate în clipa în care alegerile ne vor da posibilitatea să intervenim

5. Atragem tuturor atenţia că, pe lîngă alte explicaţii (tertipurile şi abuzurile puterii, atitudinea majorităţii cetăţenilor din judeţ, dificultăţile obiective şi subiective de organizare a opoziţiei), un motiv fundamental al slăbiciunii noastre este neimplicarea a mai mulţi cetăţeni în organizarea mişcării de opoziţie. Suntem foarte puţini implicaţi şi rezerva celorlalţi va lăsa societatea fără nici-o apărare în faţa puterii! Fiecare va putea gusta disperarea de a nu avea cui să se adreseze atunci cînd este nedreptăţit, dacă nu construim împreună un mecanism de protecţie.

6. Avem sentimentul că liderii partidelor pe care le reprezentăm nu înţeleg cît de acută e într-un judeţ ca al nostru necesitatea unificării eforturilor opoziţiei. Climatul în care suntem siliţi să lucrăm (toxic pentru libertatea de expresie) nu ne permite luxul dezbinării şi nici a unor compromisuri care, dacă în altă parte sunt expresia unor reconcilieri, aici semnifică o cedare la presiunea puterii şi masei ei de manevră, dezonorîndu-ne iremediabil.

Iată de ce ne permitem să prevenim pe această cale conducerile partidelor ale căror filiale le reprezentăm în judeţul Neamţ, că nu putem accepta nici o derogare de la principiul unităţii opoziţiei şi vom fi siliţi, în cazul unor alte orientări ale conducerilor partidelor noastre, să nu respectăm nici-o directivă care ar contraveni acestui principiu. Dacă această clauză nu este acceptată, vom pune în vedere adunării generale declanşarea unei greve politice – întreruperea activităţii filialelor partidelor respective în judeţul Neamţ.

 

1 mai

Mesaj pentru FDA Neamţ din partea AC Neamţ [ciornă]

I.

1. Societatea umană devine coerentă în baza unui cod de convieţuire. Acesta trebuie: adoptat/modificat (legiuitorii), transpus în viaţă (administratorii), controlat (juridic).

2. Este necesară alegerea unei puteri reprezentative care să facă asta. Alt principiu : al referendumului continuu.

3. În toată istoria s-a manifestat pericolul ca puterea să fie folosită abuziv, nu în sensul în care a fost investită: democraţie majoritară (puterea respectă investirea), tiranie (puterea impune), simulare a democraţiei.

Dacă optăm pentru democraţie, nu putem să ne reducem la încrederea în putere. E absolut necesar un mecanism regulator.

4. Opoziţia civilă şi politică trebuie să fie astfel concepută încît să facă imposibil derapajul puterii ca o frînă care să intervină – fiind obligată să o facă. În afară de consultarea maselor, nici un mecanism nu e OK. Prin alegeri masele îşi exprimă dezaprobarea dar cam tîrziu – cam rar. Ele trebuie să aibă de ales între variante care să le epuizeze tendinţele diverse. Variante de control: referendum continuu, opoziţie politică, societate civilă organizată.

5. Alianţa civică îşi propune să găsească calea de control a puterii (negativ) şi să o ajute în funcţionarea optimă a ei (pozitiv). Actuala putere nu dialoghează cu AC (societatea civilă) deci nu mai rămîne decît înlocuirea ei de aceea AC va sprijini opoziţia în baza unui contract de respectare a democraţiei.

Pretenţiile AC:

- după alegeri: respectarea drepturilor omului (individului); respectarea legalităţii (codului stabilit); respectarea opţiunilor electoratului (elaborarea codului); respectarea intereselor ţării (emanciparea pe baza promovării valorilor, dreptăţii, adevărului, bunei organizări, toleranţei);democraţie internă; feed-back democratic.

- înainte de alegeri: unitate (listă, platformă, acţiuni); fairplay (adevăr, valoare, etc.); democraţie internă; activism; deschiderea pentru toate valorile.

Un partid de guvernare trebuie să acţioneze conform platformei propusă de electorat. Un partid de opoziţie trebuie să respecte hotărîrea membrilor săi.

Pentru a-şi exercita corect atribuţiile, Puterea trebuie să satisfacă 3 condiţii:

- legitimitate (să fie aleasă democratic şi responsabil, să-şi respecte programul electoral, să nu încalce codul moral: adevăr, dreptate, etc. – pe care îl pretinde cetăţenilor).

- corectitudine şi eficienţă – să asigure funcţionarea în optime condiţii a organismului social, politic, economic

-deschidere (să fie receptivă la atenţionările societăţii civile privind erorile , deviaţiile în care s-a angrenat)

- constatînd că toate aceste trei criterii sunt flagrant încălcate de gruparea aflată azi la putere, AC, care îşi propune să vegheze la funcţionarea societăţii româneşti în limitele unei autentice democraţii, se vede silită să dorească, ceară şi sprijine operaţia de înlocuire a actualei conduceri a ţării.

În acest scop, singurul mecanism democratic fiind alegerile, AC va interveni în favoarea acelor forţe care se vor angaja să respecte, odată ajunse la putere, criteriile mai sus semnalate,  în baza unei platforme politice pe care AC să o considere oportună.

Deocamdată platforma FDA Neamţ, ca şi manifestările acestui organism, îndreptăţesc disponibilitatea AC Neamţ pentru sprijinirea acestei formaţiuni. Declarăm, aşadar, că suntem dispuşi să încheiem o convenţie cu FDA Neamţ în care AC îşi oferă sprijinul pentru FDA:

- primind membrii FDA la acţiunile AC

- participînd la acţiunile FDA

- susţinînd în viitoarele alegeri lista FDA, atît prin campania electorală cît şi prin prezenţa unor membri ai AC pe aceste liste

Vom face însă acest lucru numai dacă FDA Neamţ ne va da o garanţie că oferă o alternativă convenabilă. Mai exact, precizăm următoarele condiţii:

- participarea membrilor FDA Neamţ pe o listă unică, în baza unei platforme unice, în urma unor acţiuni care să cuprindă membrii FDA împreună

- respectarea principiilor exprimate în platformă (adevăr, democraţie internă în partide, încurajarea valorii, drepturile omului)

- adaptarea platformei la cerinţele şi problemele societăţii civile. Realism. Seriozitate. Activism (implicare).

Angajamentul că eventualii aleşi vor respecta principiile expuse la început (legitimitate,corectitudine, deschidere).

Ca dovadă a seriozităţii acestor promisiuni, în perioada dinaintea alegerilor vor dovedi legitimitatea, corectitudinea şi deschiderea.

 

II.

Responsabilităţi faţă de sarcinile de organizare şi refacere a societăţii româneşti la care se angajează;

- unitate (de listă, de platformă, de acţiune)

- respectarea principiilor teoretice (adevăr, dreptate, promovarea valorii, democraţie internă, respectarea drepturilor omului)

- capacitate organizatorică şi activism cu o reală deschidere spre problemele societăţii noastre, demonstrîndu-ne structurarea riguroasă a unei alternative care să ne scoată din impasul actual.

Rugăm pe toţi membrii FDA ca pe data de 8 mai 1991 să se prezinte la sediile filialelor partidelor lor sau AC pentru a-şi exprima părerea despre propunerea noastră.

 

[Comunicat asociaţia Dialog Piatra Neamţ - nepublicat]

Împlinim un an de cînd, îngroziţi de posibilitatea ca şansa eliberării să fie ratată am ieşit în stradă ca să strigăm „Acum!”.

Din păcate, am avut dreptate. Trebuia….atunci….

Între timp, miriapodul îmbibat şi setos de putere şi-a reinstalat firele în fiinţa noastră, sufocîndu-ne!

La stînga sunt Ei, la dreapta Ei şi la mijloc Ei, vechii noştri şefi şi  gardieni, actualii noştri patroni şi agresori, veşnicii noştri stăpîni.

Nu ne-a mai rămas azi decît regretul, ruşinea şi furia cu care să strigăm: „Jos răutatea!”, „Huuoo!” – mai mult ca semn de respect pentru cei morţi de două ori.

O dată de gloanţele celor răi; a doua oară de nesimţirea celor muţi!

Asociaţia Dialog Piatra Neamţ

 

2 mai

[Planuri de lecţii la sediul AC Neamţ]

 

12 mai

Algoritmul continuării

1. Există valori care dau sens (justifică) existenţa (o înnobilează, o valorizează superior) ? Dacă nu, poate subzista posibilitatea acesta? Te poate satisface gîndul că e posibil ca acest drum al căutării unor valori superioare să aibă o finalizare? Dar dacă ce ne apare ca superior generează obligaţii: suntem obligaţi să acţionăm întru valoare (cinste, demnitate, dreptate, solidaritate, cunoaştere, etc.) ?

2. Dacă da, care sunt aceste valori (postulate)? Ce justifică alegerea lor? Între absolut şi relativitate. Cum se echilibrează sistemul contradictoriu la care conduc ele?

3. Dacă nu, care e criteriul care mai orientează alegerile în existenţă? Se poate trăi fără un fir călăuzitor? Merită?

 

 Există lucruri de respectat?

-„- de iubit?

-„- de căutat?

-„- de acceptat?

-„- de înţeles?

-„- de crezut ?

-„- de urît?

-„- de analizat?

-„- de perceput?

 

Ce mi-ar place să fac:

- senzualitate (turism, muzică, literatură, etc.)

- filozofie (cercetare, lectură, scriere)

- joc (scriere, competiţie logică)

- dialog cu prieteni (cu conţinut)

- să găsesc sens pentru existenţă (valoare care să dea echilibru/coerenţă)

Aşadar, mi-ar place să ştiu-simt-joc-caut [încerc]

Mai exact, azi[punctaj]: ştiu (logică) -8; simt (afect)-8; caut (energie)-8; joc -7; schimb (voinţă) -5;domin (voinţă)-2;libertate (voinţă)-7; solidaritate (afect)-5; credinţă (afect)-2; lunec (calm) -3.

Nu pot lua nici-o decizie privind continuarea înainte de a-mi răspunde la întrebarea nr. 0: mai apăr anumite valori (năzuinţe)?

Dacă nu, simulacrul de opţiune riscă să fie o risipă ridicolă,

Nu e însă clar dacă se poate trăi aşa sau soluţia sinuciderii nu e singura consecinţă logică.

Dacă da, asta ar orienta continuarea. Din păcate….sincer…e cam nu! Şi atunci? Restul e laşitate?

 

19 mai

Comunicat la 1 an de la retragerea din Piaţa Universităţii

Pe 19 mai împlinim 1 an de cînd asociaţia noastră a părăsit mitingul din Piaţa Universităţii.

Credem că rezerva de  a nu da prilej adversarilor revoluţiei să exploateze declaraţiile noastre pentru a face speculaţii răutăcioase pe seama mitingului, nu mai e necesară; şi că putem , în sfîrşit, comunica public motivul retragerii noastre, pe care de altfel cu un an în urmă l-am adus la cunoştinţă celorlalte asociaţii implicate.

Le-am cerut atunci cu multă insistenţă:

1. Să părăsească un „apolitism” contraproductiv, invitînd la miting toate grupările politice anticomuniste

2. Să ceară în primul rînd amînarea alegerilor, denunţînd ca intolerabile şi viciante condiţiile în care are loc „campania electorală”.

3. Să dea dovadă de unitate renunţînd la dispute şi orgolii copilăreşti

4. Să pună la punct o strategie, o organizare a mitingului pentru a evita degenerarea sa. Să depăşească faza spontană care se prelungea prea mult

5. Să-şi îndrepte atenţia asupra comunicării cu populaţia ţării şi nu cu o putere care evident trişa

6. Să renunţe la caracterul afectiv – simbolic, ritual şi să imprime u nul informativ-formativ; o adevărată universitate populară de anticomunism în aer liber (vezi în acest sens cele 10 manifeste semnate G, redactate şi editate de membrii asociaţiei noastre)

Din păcate dorinţele noastre nu s-au putut îndeplini.

Declarăm că rămînem fideli principiilor şi năzuinţelor care au stat la baza mitingului, că suntem mîndri şi solidari cu cei adunaţi în Piaţa Universităţii, cu care ne-am simţit deseori în rezonanţă, dar nu şi cu organizatorii mitingului, pe care responsabilitatea enormă i-a depăşit şi care nu au realizat acest lucru, evitînd ajutorul de care aveau atîta nevoie.

 

20? Mai

[Observaţii legate de jaful funciar, constatat în comuna Mărăcineni - ciorne]

Situaţia pe care o voi descrie e departe de a fi izolată. În întreaga ţară se lucrează după următoarea tehnică:

Pasul 1: se dă un decret, într-un moment minuţios calculat, care permite celor de la ţară să-şi adjudece de la CAP 1000 mp de pămînt pentru a-şi face casă. Frumos, nu?  De fapt, în spate se ascund alte intenţii:

-  să dinamiteze cadrul de aplicare a unei legi a pămîntului, iminentă, compromiţînd practic şi anulînd ideia cheie a returării la proprietari – din moment ce se dă CAPului dreptul de a vinde un pămînt… care nu-i aparţine

- să creeze elitei posibilitatea de a ocupa terenuri la ţară, de a se plasa avantajos în cursa pentru poziţii în acest sector.

Reacţia e cea scontată. Încă netreziţi, ţăranii nu se opun. Mai mult, au chiar impresia unui pas înainte (că se dă ceva!) şi bucuroşi că-şi pot face casă (neîndrăznind să spere la vechea stare legală) aprobă în Adunarea generală distribuirea generoasă a pămîntului lor.

[exemplu]

1. Apare decretul 42 care stipulează dreptul CAP de a vinde locuri de casă unor fii ai satului

2. Adunările generale din … şi….Ţăranii nici măcar nu sesizează că pe lista lungă a celor aprobaţi sunt strecuraţi cu iscusinţă tovarăşi pe care nimeni nu i-a văzut şi nu-i cunoaşte.

3. Pentru a escalada legea, tovarăşul jurist….declară perfect valabilă dobîndirea calităţii de membru CAP a oricărui individ ce depune o taxă de înscriere de 1500 de lei.

4. Desigur, numai cei „avizaţi” (de fapt „vizaţi”) se înscriu, plătesc, apar pe lista celor avuţi în vedere. Cînd ţăranii în drept vor să mai plătească (culmea, chiar proprietarul pămîntului respectiv!) nu li se mai acceptă.

5. Echipa de repartizare a loturilor de casă iese pe teren. Umili şi prostiţi ţăranii care o compun nu pot ţine piept experimentaţilor jurişti care rezervă locuri bune tocmai unora dintre necunoscuţi.

 

Preambul: ca şi atîtor alte milioane de ţărani, familiei Cazan din Mărăcineni, comuniştii i-au luat pămîntul. Lucreţia Cazan, lucrează apoi gratis… ani în „colectivă” pentru a hrăni sistemul, dar mai ales pe tovarăşi.

Actul 1: izbucneşte revoluţia… în cîteva mari oraşe… La ţară însă flacăra ei ajunge greu. Oamenii nu au nici-un motiv să prindă curaj, să se emancipeze. De altfel, supra vieţuitorii rămaşi la ţară….

Acrul 2: puterea sesizează că lucrurile au luat o astfel de întorsătură încît va fi silită să cedeze ceva din pămînt proprietarilor lui de drept: ţăranii. Legea funciară e inevitabilă. Cum să faci însă pentru a o sabota eficace şi pentru a da tovarăşilor posibilitatea de a lua partea leului? Se găsesc cîteva soluţii….

 

Pentru strategii clicii comuniste, anul 1990 reprezintă un succes extraordinar care trebuie înţeles la adevăratele sale proporţii. Să încercăm să privim detaşat evenimentele ultimului an pentru a-i căuta marile semnificaţii. Bilanţul este fructuos pentru democraţie sau dimpotrivă? Mai multe confuzii şi mode trebuie evitate pentru a da şanse unui astfel de demers.

[Cine sunt comuniştii?]

Reţea de putere, reţea de interese, securiştii, puturoşii, energicii, lichelele, bişniţarii, indiferenţii….Cine contra cui s-a ridicat în 1989?

Algoritm (strategia comunistă) [figură reprezentînd alegerea în funcţie de pericolul pentru foştii conducători: temporizare sau profitare]

Problema fundamentală a unei societăţi: ce te faci cînd vinovatul este tocmai cel ce are puterea dea face dreptate! Prezenta opoziţiei în parlament. Recunoaşterea caracterului ilegitim al conducerii. Nepronunţarea netă a acuzaţiilor ce trebuie aduse puterii.

 Nu vor socialism, ci capitalism în care ei să deţină frîiele. Problema e cum să folosească puterea dată de vechile structuri pentru a le crea pe cele noi. Singurul antidot: discontinuitatea.

[reluarea schemei analizei: faptele, tehnica legislativă, generalizare-sensul interimatului]

Legea…din….a acordat fiilor satului dreptul la cumpărarea unei suprafeţe de pînă la 1000mp pentru construcţia de locuri de casă de la CAP.

Pe 17 …martie, în comuna Mărăcineni, limitrofă (la nord) oraşului Buzău, se discută cererile de loc de casă. Mulţi săteni (cu năravuri proaste cunoscute) sunt respinşi. În schimb nici-un ţăran nu observă cînd cu gingăşia caracteristică unei îndelungate cariere, tov. juristă….[Frîngulescu] strecoară pe liste numele unor cetăţeni fără nici-o legătură cu comuna sau cu CAPul ei. Sunt votaţi dar nimeni nu-şi aduce aminte să le fi auzit numele. Tovarăşi ca: Mocanu, Ciurea, Brănescu, strecuraţi pe listă deşi nu sunt membri CAP. Nu-i nimic , „omul legii” găseşte soluţia: să plătească taxa de înscriere. Aşa apare o nouă categorie socială – pseudo-cooperatorul caracterizat prin deţinerea unei chitanţe de plată a 1500 de lei. Nu-i căutaţi însă pe liste echipelor de muncă ale CAP… nu-i veţi găsi….

O astfel de escaladare vădit frauduloasă a legii (şi aşa discutabilă) are tîlcul ei. Nu e de mirare că intruşii se găsesc pe lista celor care li se „distribuie” la începutul lui aprilie cel mai bun pămînt intravilan (la marginea Buzăului, imediat după podul către Focşani, poziţii strategice de mare valoare pentru şoseaua internaţională E20). Din comisie face parte…culmea şi proprietara respectivului pămînt, dar reflexul de supunere şi nedezmeticirea o fac să participe la împărţirea unor porţii de pămînt, pe care tov. Jurist le-a alocat pseudo-cooperatorilor absenţi – Mocanu şi Ciurea.

Ca-n poveşti se ridică  adevăratele castele pe respectivele locuri. Un adevărat şantier industrial care dovedeşte forţa ieşită din comun a „noilor” ţărani. E o adevărată plăcere să vezi şirul de betoniere ce pavează drumul către domeniul dlui Ciurea sau ridică zidurile fortăreţei dlui Mocanu. La apariţia legii fondului funciar, proprietarii pămîntului se trezesc din somn!

Constată stupefiaţi că în scurtul interval pămîntul le-a fost vîndut, că e plin cu fundaţii şi locuri şi deci nu-l vor mai putea recupera. Comisia de aplicare a legii e sceptică privind posibilităţile de a lise da un teren echivalent. Ar fi chiar imposibil căci aşa cum am spus, pămîntul respectiv avea o poziţie extrem de bună (şi deci o valoare mare).

Proprietarii încearcă să smulgă porţii pe pămîntul pe care în sfîrşit îl simt ca al lor. Poliţia apare. Dă amenzi celor ce protestează. Proprietarii văd zilnic turnîndu-se noi fundaţii pe pămîntul lor. „Avem acte”, răspund dezinvolt noii stăpîni. Ale lor, date de „puterea interimară” sunt bune, valabile – celelalte – vechi, nu merg. Tensiunea creşte – ori legile comuniste sunt valabile, ori celelalte.

[Jaful funciar -Reluarea temei]

Pe ….. şi…. Martie, Adunarea generală a cooperatorilor din Mărăcineni, jud. Buzău pune în discuţie cererile  celor care în baza Decretului 42 vor să cumpere pămînt de la CAP pentru a-şi face case.

Sunt respinse multe cereri („nu a lucrat în CAP”; „e un trîntor”) dar în confuzia generală ţăranii nu observă două lucruri:

- că nu ar trebui să admită ca CAPulvîndă pămînt, pentru că astfel recunosc această formă de „întovărăşire” – legitimînd-o (pentru prima dată în stare de libertate); dar pentru a realiza ideia atît de banală că numai proprietarii pămîntului pot să-l vîndă, oamenii ar fi trebuit să aibă timp de dezmeticire, să-şi îndrepte spinările încovoiate în jug, să înţeleagă că se aproprie vremea cînd toate actele samavolnice făcute de comunişti vor fi anulate şi-şi vor putea apăra cu fruntea sus dreptul de proprietate.

- că tovarăşii de la masa prezidiului (în special tovarăşa „jurist”) strecoară pe liste nume misterioase a unor cetăţeni pe care nimeni nu i-a văzut vreodată în sat sau în cooperativă. În plus, dumneaei are şi iniţiative cărora lumea nu le înţelege sensul adînc: ea propune să-i „înscrie” în CAP pe amatori contra unei sume de 1500 de lei.

Peste cîteva zile, comisia de împărţire a loturilor iese în cîmp. Pe listă, un număr restrîns a celor mai iuţi de pe lunga listă a aprobaţilor, dintre care pseudo-cooperatorii nu lipsesc. Nu lipseşte nici îngerul lor păzitor, omniprezenta juristă Frîngulescu care le rezervă respectivilor o halcă foarte bine plasată. Protestele ţăranilor sunt timide. Reflexele de supunere nu au fost încă depăşite. Ca o culme tragică a derutei, unii ţărani din comisia de împărţire, fără a se alerta de faptul că pămîntul respectiv este de fapt… proprietatea lor. Îşi vor da seama mai tîrziu ce fac, pe moment sunt bucuroşi că:”uite că li se dă şi oamenilor ceva, e mai  bine ca înainte”.

La ieşirea din Buzău spre Focşani, peisajul se schimbă într-un ritm ameţitor. Noii proprietari ai pămîntului cumpărat cu 4 lei mp (!) îşi cunosc interesele şi intră dîrz în cursa contra cronometru cu nu întîmplător temporizata lege funciară. Fundaţiile se înmulţesc , casele se ridică ca-n poveşti, demonstrînd starea materială cu totul deosebită a noilor… „cooperatori”.

După apariţia legii fondului funciar, ţăranilor li se redeschide pofta de viaţă, de pămînt şi de dreptate. Foştii proprietari scot din tainiţele în care ascunseseră pentru a nu fi zdrobiţi, iubirea organică pentru pămîntul lor, scot din poduri acte. Dar.. ce le e dat să vadă cu ochii de pe care albeaţa plasată de teroare a căzut: pe pămîntul lor se înalţă casele mîndre ale celor ce au profitat de spolierea lor. „Opriţi-vă! Nu mai construiţi!” – strigă ei, turbaţi de spectacolul fundaţiilor care le rod zilnic din pămînt şi din suflet. „Avem acte! Ni le-a vîndut CAPul anul trecut!” – vine răspunsul întreprinzătorilor. Tensiunea creşte. Poliţia face dreptatea pentru care a fost antrenată; ea recunoaşte ca valabile actele făcute sub comunişti, pre sau post revoluţionare. Deţinătorii unor acte din 1940 sunt somaţi să se cuminţească.

Comisia  de aplicare a legii constată că de fapt pămîntul în intravilan nu mai poate reveni proprietarilor pentru că a fost vîndut…. Anul trecut. Nu consideră   relevant faptul că noii proprietari sunt pseudocooperatori şi nu au obţinut actele pe cale legală. Sunt sceptici privind posibilitatea de a le da proprietarilor un pămînt intravilan echivalent. Au şi de ce! Plasat pe şoseaua internaţională E20, la intrarea în Buzău, pămîntul respectiv are o valoare evident incomparabilă cu cel din cîmp.

Au început bătăile. Se aşează bazele unei nedreptăţi ce va produce multă tensiune. Şi toate astea de ce?

Răspunsul poate fi dat numai analizînd atent strategia pe care au aplicat-o comuniştii în aşa-numitul „interimat”. În faţa lor se ridicau trei mari obiective:

1.  Să evite pedeapsa pentru monstruozităţile la care s-au dedat pentru a ajunge la cîrma societăţii

2. Să nu piardă avantajele pe care le cuceriseră; pentru aceasta trebuiau să intre cu un avantaj substanţial în competiţia de formare a noii  ierarhii economico-sociale

3. Să păstreze puterea pentru a putea controla cursul evenimentelor astfel încît să-şi realizeze primele două obiective.

Un plan simplu, care şi-a dovedit eficienţa pe deplin! Tactica tratării proprietăţii pămîntului, exemplificată de cazul redat (extrem de reprezentativ pentru situaţia din toată ţara) este o pildă de funcţionare a acestei strategii!

Dacă s-ar fi permis revenirea bruscă („neinterimată”) de la agricultura socialistă la situaţia proprietăţii dinaintea operaţiei comuniste, niciunul din cele trei deziderate nu putea fi realizat. Puterea comunistă în agricultură se prăbuşea, cei reîmproprităriţi căpătau putere economică, pedeapsa pentru crimele cooperatiste şi tentativele de distrugere a satului românesc nu putea fi amînată.

Soluţia a fost vestitul decret 42, combinat cu „particularităţile” legii fondului funciar. S-a aplicat, aşadar, pct. 2 profitîndu-se de deţinerea puterii şi a maşinii ei de vot. Ţăranii din CAP au fost duşi de nas şi puşi să-şi risipească singuri pămîntul, admiţînd implicit CAPul şi atenuînd riscurile semnalate la pct.1.

În sfîrşit tovarăşii au prins trenul pe care singuri şi l-au pus la dispoziţie din staţia de plecare, ocupînd locurile bine plasate şi lăsîndu-le celorlalţi, care au fost poftiţi înăuntru doar la a doua staţie, locurile în picioare.

O politică a faptului împlinit, mînuită cu pricepere şi cinism. Sunt convins că ea va mai fi folosită şi ne va face să înţelegem că pentru ei acesta nu e un interimat ci INTERIMATUL.

[..]

 

31 mai

Aparţin aici unei minorităţi. Acest lucru e pe deplin demonstrat. Pot sau nu să respect decizia majorităţii. Pot sau nu să lupt pentru a-i schimba opţiunea. Toate cele patru atitudini nu sunt însă acceptabile:

Lupt plus respect

- dezavantajul respectării a ceva ce-mi e insuportabil

- dezavantajul angrenării într-o luptă în care succesul e îndoielnic şi îndepărtat (aşadar, riscul unei nejustificate risipiri; ceilalţi par a fi capabili de lovituri dure, incorecte şi distrugătoare; sterilitate

Lupt plus nu respect

- situaţia conflictuală devine şi mai grea, explozivă

- poziţie revoluţionaristă, dubioasă în sine („activist”)

Nu lupt plus nu respect

Ceva mai acceptabil dar:

- moralitate de joasă calitate (degradare exact ca înainte)

- în fapt, ceilalţi vor lovi dacă constată sfidarea

- discutabil valoric

Nu lupt plus respect

… Fără comentarii (sinucidere, sufocare)

Aşadar… o singură ieşire lasă loc unei salvări onorabile: părăsirea sistemului

NB: O circumstanţă agravantă, constatată pe deplin în acest an este că nu sunt nici măcar în acord cu minoritatea opoziţiei. Evident că reprezint un element exotic, că adevăratul model al meu este nu minoritatea, ci singularitatea.

În acest nou model, poziţia mea faţă de luptă, dintre majoritatea retrogradă şi minoritatea semiprogresistă (pentru mine) se schimbă. Nu mai e justificată decît preferinţa, simpatia şi implicarea potrivit liberului arbitru al propriei experienţe individuale. Nu mai sunt în contract nici cu întregul, nici cu partea minoritară. Astfel, nu datoriile contractului îmi determină faptele ci mobilurile interne (peisajul opţiunilor).

Or, la acest capitol, situaţia e din nou dificilă şi… în restructurare.

[figură reprezentînd o arborescenţă de alternative]

- pentru o existenţă cu o semnificaţie superioară, dîndu-i sens: A. găsit prin credinţă, revelaţie sau B. căutat prin cercetare

- pentru o existenţă lipsită de sens, suită de momente şi situaţii: C. acceptată (echilibru) sau D. inacceptabilă (revoltă).

Singurul drum ce nu m-a atras niciodată e revelaţia mistică căreia îi prefer plăcerea lucidităţii.

Căutarea sensului a părut a oferi un compromis rezonabil între luciditate şi setea de Sens (de ierarhie). Din păcate, eforturile pe care le implică sunt utilizabile numai în alternativa căutării în echipă (singura ce ar putea avea şanse şi rost.

Altfel moartea celulei pe care o reprezint anulează valoarea eventualului progres. Dar în ultimul timp am toate elementele să mă îndoiesc de progresul lucrului în echipă. Umanitatea pare a fi tot mai indolentă, neierarhizată, incoerentă, etc. speranţa că deci aş reprezenta o mică porţiune ce ar reuşi să ajungă undeva are puţine motive de justificare şi a scăzut la mine vertiginos, demobilizator. Sunt pe cale de a nu mai crede că sunt un membru al unei echipe ce va ajunge undeva.

C.

Aceasta mă împinge către calea eliberării de speranţa semnificării , întru acceptarea unei existenţe lipsite de ierarhie, o existenţă pur şi simplu.

În acest punct se pune problema care e modul de a trăi, motivaţia alegerilor nemaifiind dată de scop ci de….? Poate de armonia pe care o promite o alegere cu simpatiile deja sesizate în mine. Astfel C: resemnată, senzuală, exaltată, ludică, ternă, competitivă

Opţiunea ar putea fi pentru o anumită senzualitate, pentru degustarea plăcerii: de a exista, de a gîndi, de a percepe, de a juca, de a iubi şi fi iubit (de a coexista – prietenie, tandreţe).

D.

Refuzul unei existenţe nesemnificate exterior ar putea avea mai multe forme: tristeţe, cinism, scîrbă, ură,  revoltă, sinucidere.

Pentru moment această variantă ar trebui evitată.

Aşadar, dacă până acum am avut: D (15-19 ani), C (19-23), B (23-33), azi, formula spre care mă simt atras (şi cu şanse de a mă reechilibra) ar fi: [desen – C cu o săgeată spre B şi una dinspre D]. Aşadar un echilibru al acceptării relaxării căutării sensului, în varianta C-senzuală încercînd degustarea: existenţei, coexistenţei, percepţiei, jocului, gîndirii.

În acest timp:

Observaţia 1: una din direcţiile spre care să meargă ritualul exerciţiului individual să fie B pentru că îmi place şi dă o oarecare aplicare plăcerilor intelectului scoţîndu-le din paralizia lipsei unui obiectiv (fără însă ataşamentul tragic de această cauză , în limitele posibilului plăcut şi cu umorul necesar).

Observaţia 2:  dacă B va oferi o oarecare orientare în spaţiul alegerilor, evitînd liberul arbitru paralizant, D va polariza atomic, va da direcţia interioară în acest spaţiu. Mă refer la acea revoltă a condiţiei existenţiale care menţinută între anumite limite poate avea efecte utile (în spiritul lui C senzual): eliberează de tirania adevărurilor şi păstrează un continuu coeficient de surpriză, de nonconformism, generator de prospeţime, de luciditate.

Observaţia 3: cine ştie, în acest stil (am văzut doar cît de variabilă este opţiunea mea în timp) dacă în mod firesc această atitudine nu mă va duce din nou în B sau în D.

Observaţia 4: aşadar, iată un posibil algoritm al aventurii umane.

[figura algoritmului: omul este, face, mişcă, simte, joacă, coexistă – C

Apare întrebarea despre sens, de ce-ul

Răspuns religios –D; se elimină tensiunea întrebării de sens artificial

Căutare –B cît timp nu se găseşte un răspuns iar dacă se găseşte se continuă pe cealaltă ramură

Nu există un sens superior, se ajunge la o alegere prin întrebarea dacă mai e plăcută o astfel de viaţă

          Este da, întrebarea C este neesenţială şi poate inutil pusă

          Este nu, întrebarea de sens este esenţială şi fără răspuns, din care se desprinde revolta şi eventual moartea]

 

[Alt model – figură al versiunii de trăire a întrebării de sens: căutare, există un răspuns dar nu-l pot cerceta, căutare cu întrebarea dezamorsată de un „răspuns” care dă un ax existenţei, nu există răspuns şi nu are nici-o importanţă asta, nu există răspuns şi e intolerabil – existenţa cu durerea întrebării de sens]

[ Alt model-figură:

 - apare intuiţia întrebării de sens

- se pune întrebarea dacă întrebarea de sens este esenţială şi se răspunde la aceasta aprioric

- dacă da, vine întrebarea dacă poate fi găsit

        - dacă nu, revoltă

        - dacă da, căutare şi se pune întrebarea cum din care se desprind căile revelaţiei mistice sau căutării metodice]

Rezumat: nu cred aprioric nimic! (decît inacceptabilitatea credinţei SAU optez pentru – întrebarea de sens nu are sens).

Eu pot crede că un lucru este într-un fel dar nu pot să accept că aş putea fi sigur de valabilitatea acestei credinţe. Sunt aici într-un paradox. De fapt cred aprioric numai faptul că credinţa apriorică în ceva numai faptul că credinţa apriorică în ceva nu poate garanta valabilitatea. Soluţia paradoxului pare a fi timpul. (a – non a –a non a……poate fi soluţia unui paradox).

Altă ciudăţenie: „această propoziţie este adevărată”. Cum o testezi? Dacă e adevărată, înseamnă că e adevărată. Dacă e falsă, înseamnă că e falsă. În timp ce: această propoziţie este falsă: dacă e adevărată înseamnă că e falsă şi dacă e falsă înseamnă că e adevărată.

Nu poţi face afirmaţii despre propria-ţi afirmaţie (irelevant – a te înghiţi pe tine însuţi). Nici nu poţi categorisi un univers oarecare din care face parte şi afirmaţia ta (vezi mulţimea tuturor mulţimilor…). Pentru a controla valabilitatea unei propoziţii trebuie să fie posibile teste care să nu depindă tocmai de această valabilitate.

Exemplu [figură cu situaţii privind reguli care se aplică la realităţi uneori incluzîndu-le pe ele însele.]

[Observaţii despre paradoxurile mulţimilor infinite şi ale adevărului binar]

 

13 iunie

[Ciorne- versiuni pentru comunicatul comemorativ al asociaţiei Dialog]

[Versiunile 1 şi 2]

[Versiunea 3]

Pe 16 decembrie 1989 nemulţumirea faţă de viaţa îndurată sub regimul lui Nicolae Ceauşescu a spart zidul fricii constituit cu migală de reţeaua represivă a lagărului.

Pe 22 decembrie consensul urii împotriva celui care reuşise (datorită faraonismului bolnăvicios) să înfurie aproape pe toată lumea, a produs răsturnarea lui şi a  nucleului său de credincioşi.

Aici s-au oprit ambiţiile revoluţionare a mulţi români pe care doar excesele dictatorului îi îndemnaseră la opoziţie.

Existenţa a două popoare române: cel oprimat şi cel oprimant, victima şi căpuşa, cei ce muncesc şi cei ce profită , nu mai putea fi mascată de consensul urii anticeauşiste.

Reţeaua securiştilor şi activiştilor  (partea activă) cît şi marea masă a profitorilor ideii de comunism (adică incapabilii şi escrocii interesaţi de conservarea inversării scării de valori) considerau – firesc – 22 decembrie ca un capăt de drum. Pentru ei, 22 decembrie e o sărbătoare: Au scăpat de cel care, pe de o parte le otrăvise viaţa şi pe de alta, prin excesele sale, pusese în pericol o structură socială („comunistă”) care le convenea de minune.

O mare parte a masei s-a considerat satisfăcută pe 22 decembrie. Cei care făceau din corpurile copiilor lor porumbei pe asfalt, nu mai aveau de mult complexul demnităţii. Revoluţia lor era doar revolta burţii, speranţa lor: îndestularea şi confortul.

Dar, pentru puţinii care-şi conservaseră instinctul libertăţii, pe care captivitatea îi revoltase prin condiţia ei şi pe care eventualitatea unui lagăr cu tain îmbelşugat nu-i mulţumea, revoluţia de-abia începea. Ei au intrat în arenă, ruşinaţi de tăcerea de pînă atunci, luptîndu-se cu reflexul adînc al fricii pentru a duce pînă la capăt răsturnarea sistemului comunist.

Anticomuniştii ieşiţi în arenă au înţeles greu (şi au acuzat surpriza din plin) cît de puţini sunt, din grosul populaţiei – în general domesticit, care nu numai că nu lupta pentru eliberare şi pentru emancipare ci dimpotrivă, acuza şocul, pierderea tainului mizer dar regulat, pierderea micului echilibru pe care îl dă slugii supunerea faţă de stăpîn.

Astfel că după un timp, avangarda anticomunistă s-a trezit în faţa unui peisaj cu totul schimbat al cîmpului de bătălie: în faţă, în loc de micul nucleu ceauşist, aveau ca adversar mafia inchizitorială securicomunistă şi întreaga reţea a profitorilor; alături, rîndurile se răriseră, masa ieşise mai întîi din luptă trecînd în espectativă pentru ca mai apoi să se alăture duşmanului, sprijinindu-l în consolidarea / stabilizarea puterii.

S-a făcut un nou contract între masă şi putere, care a promis îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a omului domesticit; în schimb masa era chemată să-şi apere acest echilibru contra celor ce doreau răsturnarea întregii structuri şi instaurarea unor noi reguli de existenţă.

Revoltaţii au simţit, instinctiv, că vor pierde bătălia. Atuurile erau de partea celorlalţi. Încercările lor de a antrena populaţia la continuarea operaţiei de răsturnare a puterii (mişcările de stradă din ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai) au fost de un tragic ridicol. Era evident că puterea şi burta fac o înţelegere, o coaliţie contra revoluţiei, pe care alegerile de la 22 mai erau destinate să o parafeze.

Puţinii luptători au ieşit în stradă, mai mult din disperare, ocupînd Piaţa Universităţii. Unii erau în aşteptarea unui miracol, care să schimbe cursul a ceea ce urma să se consume (trădarea de la 20 mai). Alţii („simbolicii”), sperau ca sesizînd că e atrasă într-o cursă, masa să părăsească puterea şi să se adauge revoluţiei.

„Fenomenul Piaţa Universităţii” a fost de fapt o tragedie: a fost înfrîngerea primului val al revoluţiei anticomuniste. Cele două mari lovituri care au marcat pierderea bătăliei au fost:

- 20 mai – trădarea masei (previzibilă de altfel, asociaţia Dialog s-a retras pe 19 mai tocmai pentru că înţelesese că dacă nu se reuşeşte împiedicarea pseudo-alegerilor , partida e pierdută)

- 13 iunie – trădarea puterii (mai exact coborîrea măştilor). Cărţile au fost aruncate pe masă. Aceeaşi mercenari ai terorii din decembrie au fost trimişi să „cureţe” Piaţa de resturile primului val al revoluţiei române. Această sfidare incredibilă (avînd în vedere că la 20 mai tovarăşii se prezentau ca reprezentanţi ai acestei revoluţii), era totuşi posibilă pentru că faptul „alegerilor” era împlinit, girul masei obţinut, legalitatea recucerită.

Reacţia „pieţarilor” bucureşteni a suscitat atîtea comentarii încît punctul nostru de vedere a trecut neobservat (vezi Dreptatea din iulie 90). De fapt comunicatul respectiv nici nu a putut apare în presa de opoziţie atunci cînd l-am dat (18 iunie 1990), fiind taxat drept „extremist” şi „incitator” de cei ce nu au înţeles de fapt niciodată adevărul simplu al celui ce vroia să răstoarne puterea criminală cu orice preţ!

Ei bine, da, am fost mîndri de reacţia acelor bucureşteni care au sărit în ajutorul celor atacaţi pe 13 iunie dimineaţa şi care s-au aruncat în lupta contra trupelor securiste. Că printre ei au fost provocatori (diversiuni, scenarii) a reprezentat scuza cu care anticomuniştii subţiri au încercat să-şi explice rezerva de a intra în lupta directă. Este inadmisibil însă să-i marginalizezi pe aceia care, disperaţi, au repetat de fapt gestul de pe 21 decembrie: de a ataca o putere putredă şi nefastă. Gestul este acelaşi, protagoniştii aceiaşi (oameni cu curajul şi orbirea naivităţii), doar finalul diferă pentru ca acum revoluţie nu mai are nici-o şansă.

Această înfrîngere era previzibilă şi poate trebuia evitată ( cu traumele aferente). Dar , pe de altă parte, ea a salvat onoarea rezistenţei anticomuniste!!

Noi de exemplu, de la Piatra Neamţ, cînd am auzit că Ministerul de Interne a fost incendiat, am plîns de bucurie şi mîndrie. Nu ne făceam iluzii (în timpul mitingului am fost mai realişti ca alţii). Ştiam că se va termina prost, dar am simţit cu o imensă uşurare că onoarea ne-a fost salvată, că rezistenţa nu s-a predat fără luptă. Este penibilă o revoluţie anticomunistă în care nici-o instituţie a regimului nu are de suferit. Şi nici-o persoană…

Aşadar, în rezumat, declarăm că pentru noi, acţiunea de revoltă de pe 13 iunie are aceeaşi semnificaţie cu cea de pe 21 decembrie. Nu există nici-o deosebire de esenţă ci doar de rezultat: înfrîngere în loc de victorie.

13 iunie e 21 decembrie cu final inversat.

Am încercat anul trecut să ne opunem valului de deziceri cu care „intelectualitatea”  şi „partidele” au ţinut să cadorisească zvîcnirile violente din Piaţa Universităţii. Vocea noastră izolată (vezi comunicatele publicate în august) nu a convins. Nici cînd unei persoane atît de bine intenţionate ca dna Cornea i-am atras atenţia că poziţia luată de ea la Insbruk (cum că greşeala puterii este de a fi folosit minerii şi nu forţele investite cu autoritate publică) e o eroare, nu am fost bine înţeleşi. Iliescu şi ai lui aveau şi mai puţin dreptul să aresteze cu securiştii-poliţiştii etc, lui Ceauşescu pe tinerii care-i deschiseseră uşa în decembrie, oferindu-i o revoluţie în spatele căreia s-a prezentat la vot. Expresii ca „mineriadă” arată clar devierea atenţiei de pe 13 iunie spre 14-15 iunie, de la adevărata semnificaţie majoră a declanşării CONTRAREVOLUŢIEI  , la aspectul mai puţin important al tacticii populist fasciste adoptate.

La împlinirea unui an de la declanşarea  CONTRAREVOLUŢIEI,  de la marea trădare a puterii, anunţăm că vom înceta de a mai face declaraţii publice. Războiul vorbelor, absolut ineficace, nu a reuşit să împiedice un singur abuz, o singură urîţenie, o nedreptate. El pare mai mult destinat drenării energiilor protestatare, transformării luptei în bocet revoluţionar.

Refuzăm să mai participăm la acest jalnic ritual. Nu veţi mai auzi de Asociaţia Dialog. Vrem doar să ştiţi că , departe de a reprezenta acceptarea situaţiei, maturitatea compromisului reconciliant  sau revenirea la frică, această tăcere va fi încărcată de aceeaşi URĂ INTRANSIGENTĂ faţă de securitate, comunism şi escrocherie – pe care nu le putem accepta.

Vom încerca să evadăm de aici, sau, dacă ceasul confruntării deschise ne va surprinde neplecaţi, ne vom alătura celor care vor să răstoarne monstrul cu fapta. Vorbele trădează.

 

 [Versiunile 4 şi 5]